Budai Egyházmegye
 
Menü
Budai Egyházmegye
Tisztújítás az egyházmegyében
Bence Imre bemutatkozása
Bence Imre esperes székfoglaló beszéde
Némethyné Uzoni Hanna bemutatkozása
 

Tisztújítás az egyházmegyében

A Budai Evangélikus Egyházmegye Jelölőbizottsága a 2012. február 1-én megtartott ülésén összegezte az esperesi, ill. egyházmegyei felügyelői tisztségre a gyülekezetekből beérkezett javaslatokat.
Ezt követően az Egyházmegyei Jelölőbizottság megkérdezte a jelölteket, akik közül az esperesi tisztségre javasolt indkét lelkész, tehát Bence Imre és Dr. Blázy Árpád is elfogadta a jelöltséget. Az egyházmegyi felügyelői tisztségre pedig Dr. Galli István vállalta a jelöltséget.
Az Egyházmegyei Jelölőbizottság a Budai Evangélikus Egyházmegye 2012. február 15-én megtartott közgyűlése elé terjesztette a jelöltek névsorát. A közgyűlésen további jelöltek neve is felvetődött, akik közül egyedül Némethyné Uzoni Hanna vállalta a jelöltséget, és a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan jelöltként elfogadta.

Fentiek alapján a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése által jóváhagyott jelőlőlista a következő:

esperesi tisztségre:
Bence Imre
Dr. Blázy Árpád

egyházmegyi felügyelői tisztségre:
Némethyné Uzoni Hanna
Dr. Galli István


Szeretetttel kérjük a Budai Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteit, hogy az újonnan megalakult presbitériumok az itt megnevezett jelöltek közül szavazzanak az esperes, ill. az egyházmegyei felügyelő tisztségre 2012. május 5-ig.
A szavazatokat lezárt boritékben kérjük megküldeni az Egyházmegyei Jelölőbizottság címére: 1123 Bp. Kék Golyó u. 17. ( Budahegyvidéki Lelkészi Hivatal)
Erős vár a mi Istenünk!

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Csonka Géza s.k. elnök

és Veperdi Zoltán s.k. jegyző.

Társoldalak
Gyülekezeteink
Tisztségviselők
Jelentések, tájékoztatók
Lelkészi Munkaközösség
Az Egyházmegye munkaterve
Ifjúsági munka
Események
Igehirdetések
Imádkozzunk!
Szabályrendeletek
Advent
Lelkész választás
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster