Budai Egyházmegye
 
Menü
Budai Egyházmegye
Tisztújítás az egyházmegyében
Bence Imre bemutatkozása
 

Bence Imre bemutatkozása

Az Úr angyala ezt mondta Illésnek:
„Kelj fel, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”
(I Kir 19.7b)

Bence Imre esperesjelölt bemutatkozása

Születési hely és idő: Budapest, 1957. május 31. (Szülők: +Bencze Imre és Ruttkay-Miklián Ágnes)
Iskolák: Soós István Élelmiszeripari Szakközépiskola, Teológiai Akadémia
Ordináció:1980. Június; Szolgálati helyek: 1980-1989 - Beled; 1989-1998 - Bakonycsernye; 1998-től Budavár
Családi állapot: Nős. Házastárs neve: Bencéné Szabó Márta - lelkész; 4 gyermek: Orsolya – iskola-pszichológus, Domonkos - formatervező, Győző – EHE hallgató teológus-lelkész szak, Zsolt – gimn. tanuló

A Budai Evangélikus Egyházmegye először 2003-ban választott esperessé az akkor más feladatot vállaló Szeverényi János után. 2006-ban - tehát az első teljes ciklusra történt választásom során - azt tűztem ki célul, hogy az egyházmegye egyfajta lelki és szervezeti hálóként szolgáljon és segítse a gyülekezeteket, s legyen ránk jellemző – első sorba a missziói módszerek megtalálásában – a közös út keresése. Ebben a ciklusban megalkottuk az egyházmegye működéséhez szükséges szabályrendeleteket is.
A választási ciklus végére nagyon fáradtnak éreztem magam, elsősorban az esperességből fakadó közegyházi feladatok miatt, ezért azt fontolgattam, hogy szívesen leadom ezt a feladatot. Lelkész és nemlelkész testvérek azonban arra bátorítottak, hogy vállaljam tovább is az esperesi szolgálatot, és ezért nagyon sok vívódással, és az erőtlenségem terhét hordva vállaltam a jelöltséget.

A tisztújítás mindenképpen alkalmas arra, hogy mindenki számot adjon az elvégzett munkájáról – ezt a jelentésemben én is megtettem – és arra, is, hogy végig gondoljuk, mit kell másképp tenni a továbbiakban.
Én a következőkre jutottam:
1. Az esperesi szolgálaton kívül nem fogok semmiféle közegyházi tisztséget vállalni. Ez többlet feladatot jelenthet az egyházmegye lelkészeinek, hisz azokba a testületekbe, amelyekbe eddig én - nem hivatalból, hanem választott tagként részt vettem, mást kell majd delegálni.
2. Erősíteni kell a lelkészi imakört, hogy lelkészi közös lelki élet intenzitása elevenedjen, így egymás erősítésére legyünk.
3. Meg fogom teremteni a lelkészek közötti konzultáció lehetőségét, amelyre azért van szükség, hogy a vezetésben felmerülő kérdésekkel, az egyházmegyei problémákkal, és az egyházmegye stratégiájának irányával mindenki tisztában legyen, Így a közösség tanácsai segítségemre lehetnek, és a közös gondolkodás a lelkészi kart is erősíti.
4. Át fogom szervezni a vizitációkat. A rutinszerű hivatalvizsgálat mellett fontos a gyülekezetek lelki életének erősítésére odafigyelni.
5. Nagyobb hangsúlyt szeretnék helyezni a spiritualitás, az evangélikus kegyesség megélésére, lelki életünk erősödésére,
6. Továbbra is fontos feladatomnak érzem azt, hogy a lelkészi szolgálat erősítésére odafigyeljek. (Végig kell gondolni a fizetések arányosításának lehetőségét, és/vagy a lelkészi rekreáció biztosítását.)
7. A nemlelkészi szolgálat megbecsülése és gazdagítása terén az egyházmegyénknek gazdagodnia kell.
8. A kis gyülekezetek segítése (adminisztratív feladatokban vagy anyagi jellegű támogatással) elengedhetetlen ahhoz, hogy ne szűnjenek meg lelkészi álláshelyek.

Szeretném, ha további szolgálatomban ezek az irányelvek megvalósulnának.
Tudom, hogy ehhez az úthoz nekem is arra a bátorításra van szükségem, mint a megfáradt prófétának, Illésnek, nekem is „ennem” kell a kegyelem kenyeréből és merítenem kell az élő víz forrásából, hogy tovább tudjak menni. Remélem, ahogy Illés erőt kapott az erőn felüli úthoz, úgy én is megtapasztalhatom majd Isten erejét az Igében, a Szentségek erejében és a testvéri közösségek bizalmában!

Bence Imre

Társoldalak
Bence Imre esperes székfoglaló beszéde
Némethyné Uzoni Hanna bemutatkozása
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster