Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Tisztújítás az egyházmegyében
Keczkó Pál (40 éves) bemutatkozása
Keczkó Pál esperes székfoglaló beszéde
Dobó György székfoglaló beszéde
 

Tisztújítás az egyházmegyében

Budapest, 2018. június 14.

A Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlésének tagjai részére

Kedves Testvérek!

A 2018. június 19-én 18.30 órától Piliscsabán tartandó egyházmegyei közgyűlésen kell megválasztani az esperesen és az egyházmegyei felügyelőn kívül az összes tisztségviselőt, az egyházmegye küldötteit az egyházkerületi közgyűlésbe és a zsinatba, illetve a jelölőbizottság és a számvevőszék tagjait. A tisztségviselőkről és küldöttekről az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény, a választás lebonyolításáról a választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), a törvény által megengedett egyéb tisztségviselőinkről az egyházmegye szervezeti és működési szabályzata rendelkezik.

A jelölőbizottság az egyházközségektől beérkezett előzetes ajánlások összesítése után megkereste az ajánlott személyeket, és írásbeli nyilatkozatot kért tőlük a jelöltség vállalásáról. Ezek beérkezése után - elvégezve a minimálisan szükséges kiegészítést - a levelünkhöz csatolt, bemutatkozásokat is tartalmazó jelöltlistát terjeszti a közgyűlés elé.

Az egyházi törvények által előírt esetekben (ld. Vtv. 21. § (4)-(7) bek.) a jelölőbizottság kérte egyházunk tényfeltáró bizottságától a jelöltek alapszintű állambiztonsági átvilágítását. A tényfeltáró bizottság tájékoztatása szerint egyiküknél sem találtak érintettségükre utaló terhelő adatot.

A jelöltlistát a közgyűlés fogja véglegesíteni - amennyiben nem érkezik módosító javaslat, akkor - nyílt szavazással. A jelöltlista véglegesítése után a szavazás a törvényi előírások szerint írásban, titkosan zajlik. A jelöltekre "igen"-nel vagy "nem"-mel lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy tartózkodni nem lehet, és ha egy tisztségnél valaki egyik jelöltre sem szavaz, akkor azt a szavazatot annál a tisztségnél érvénytelennek kell tekinteni. (Vtv. 61-62. §)

A szavazás több részletben fog lezajlani. Az első szavazólapon a tisztségviselőket fogjuk megválasztani. Ezekben az esetekben minden tisztségnél egy érvényes "igen" szavazatot lehet leadni. A második szavazólapon a következő választásokra kerül sor ún. listás szavazással (ld. Vtv. 61. § (2)-(3) bek.): - lelkészi zsinati tag és póttagok (elvileg max. 3 "igen" szavazat adható le), - nemlelkészi zsinati tag és póttagok (max. 3 "igen" szavazat adható le), - lelkészi egyházkerületi küldött és póttag (max. 2 "igen" szavazat adható le), - nemlelkészi egyházkerületi küldött és póttag (max. 2 "igen" szavazat adható le), - jelölőbizottsági tagok (elvileg max. 5 "igen" szavazat adható le), - számvevőszéki tagok (elvileg max. 7 "igen" szavazat adható le).

Amennyiben szükség lesz rá, ezek után kerül sor a második fordulóra azokban az esetekben, amelyekben nem lett eredményes a választás, mert nem kapta meg az elegendő számú jelölt a szavazatok több mint felét. (Vtv. 63-65. §)

A szavazatszámláláshoz a helyszínen segítőket is fogunk felkérni. Mivel azonban a szavazatszámlálás és az esetleges második forduló előkészítése - a legjobb szándékunk és a legnagyobb igyekezetünk ellenére - viszonylag sok időt fog igénybe venni, előre is kérjük mindenkinek a türelmét!

Kérjük, hogy a jelöltek bemutatkozásának megismerésével, illetve egyéb módon tájékozódva készüljenek a szavazati joggal rendelkező közgyűlési tagok a választásra! Mindemellett ne feledkezzünk meg imádságban is hordozni a választást! Kérjük Urunkat, hogy Ő áldja meg a választókat bölcsességgel, a jelölteket nyitottsággal az eredmény elfogadására, a megválasztottakat pedig hittel, erővel és lendülettel, hogy minden, ami egyházmegyénkben történik, Róla tegyen bizonyságot!

Erős vár a mi Istenünk!

Mihályi Zoltán    Homoki Olga    Ittzés András   Keczkó Pál

az egyházmegyei jelölőbizottság tagjai

Társoldalak
Gyülekezeteink
Tisztségviselők
Jelentések, tájékoztatók
Lelkészi Munkaközösség
Az Egyházmegye munkaterve
Ifjúsági munka
Események
Igehirdetések
Imádkozzunk!
Szabályrendeletek
Advent
Lelkész választás
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster