Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Lelkészi Munkaközösség
Igehirdetés előkészítő Újév napjára
 

Igehirdetés előkészítő Újév napjára

Budai Egyházmegye LMK gyűlése
2009. december 9.

Homiletika
Igehirdetés előkészítő Újév napjára

Textus:
5.  Móz 28. 1-3. 8-9.

Nyakig ülünk a válságban s a jövő évi költségvetés is további  nadrágszíjszorítás ígér. Nyakunkon a H1N1. Bár ez még addig le is csenghet. S ez csak a két legmarkánsabb hírértéket képező történés, mellyel ki  lehet tölteni a híradók adásidejét, s természetesen meg lehet tölteni az emberek hócipőjét. S itt az új év s az újévi istentisztelet. S hála Istennek itt ez a csodálatos Ige. Én megmondom őszintén nagyon szeretem az ilyen bátorító, fölemelő igéket. Nagyon  szeretek a kegyelemről prédikálni, s nem szeretek az ítéletről beszélni. S most újév napján nem is lenne jó. Azt mondják a lélek kutatói az ember az első Isten képét az édesapjáról formálja. Hát az én édesapám egy csupa jóság csupa szeretet, csupa szív ember volt. S én ezért a kegyelmes, ránk mosolygó Istenhez fogok mindig ragaszkodni. Ezért öröm számomra, hogy új év napján az áldó Istenről prédikálhatok.

Áldás! Mit jelent ez a mi számunkra a hétköznapokban, s mit jelent az emberek sokasága számára. Nekünk bizonyára eszünkbe jut talán elsőként a felszentelésünkkor kapott áldás, áldások sokasága, aztán a házasságunkkor kapott áldás, majd a beiktatásokkor elhangzott áldások. S aztán elindulunk vissza az időben a konfirmációi áldás, s a keresztelői áldás, melyre ez utóbbira magunk nem is emlékezünk. Ezek azonban mind Istentisztelethez, istentiszteleti cselekményhez kötődnek. Sőt az istentiszteleten általunk elmondott áldások sokasága is idesorolandó. A hétköznapokban mondott áldásformulák kikoptak már a gyakorlatból. A magyar nyelv gazdagsága és szépsége révén évtizedekkel ezelőtt még a köszönésünk is hordozta az áldást:. Isten áldja - hallottam és használtam ezt a köszönést gyerekként magam is. Vagy: Adjon Isten erőt, egészséget - üdvözöltük szintén egymást ezzel a szép köszönéssel, áldással. De hol van az áldás a hétköznapokból, az életünkből?  S ha áldásról beszélünk általában eszünkbe jut az ellentéte az átok. Bizony átkot többet hallunk a min- den napokban. Ha máshol nem a kéregető hajléktalan átkoz meg bennünket, ha nem kap tőlünk alamizsnát. Bizony belénk szúrnak ezek az átkok összerezzenünk, még ha tudjuk is, hogy az elkeseredés és az alkohol beszél belőlük. Még egy kicsit foglalkozzunk az átokkal. Mi minden lesz átokká számunkra? Mit élünk meg átokként, mi az ami bele-bele szúr a lelkünkbe és összerezzenünk. Minden rossz hír. Tulajdonképpen az ember a rossz híreket átokként éli meg, s tele van az életünknek rossz hírekkel. S magunk is előszeretettel közvetítünk rossz híreket. Pedig energia felhasználásban ugyanannyit venne ki belőlünk, ha jó híreket közvetítenénk, s ezzel áldást.
Mert mi az áldás a hétköznapokban? Akár minden jó hír az lehet. Egy-egy jó hírrel áldottá tehetjük egymás napját. Hányszor szúrnak belénk és rezzenünk össze „átkozott” rossz hírektől, melyekről azt se tudjuk, hogy igazak-e, Miért ne oldhatnánk fel ezeket csak azért is jó hírekkel?
Mi még az áldás az ember számára? Ma már a gyermekáldás képe, fogalma is kikopott. Éppen a kivágott 4-7. versben beszél a anyaméh gyümölcséről és annak áldott voltáról.( Lehet, hogy én fel is olvasom, mert ott beszél kerek perec a kosár és a sütőteknő áldott voltáról s ez egyértelműen ránk asszonyokra vonatkozik). Gyermekáldás, ma már csak gyermek vállalásról szól a történet.

Az Isten azonban áldásról szól ezen a napon, újév napján. De feltételhez köti. Mégpedig az engedelmességhez, s hogy az Ő útjain járjunk. Akkor ebből következik az, ha nincs áldás az életünkben, letértünk az Isten útjáról? Igen ez azt hiszem mindenkinek világos. Akár az egyéni életünkben, akár nemzetünk életében világosan kell látnunk, ha az áldás hiányát érezzük, biztos, hogy rossz úton járunk. S természetesen könnyebb észrevenni a közösség életében a rossz úton

járást, mint a saját életünkben. A képlet azonban egyszerű. Mi áldás hordozói vagyunk. Sha ezt teljesítjük már jó úton járunk. Számtalan áldást kaptunk és kapunk. Minden templombajáró ember minden istentiszteleten áldást kap. Minden Istentiszteleten hallja a jóhírt – a jóhír maga is áldás lehet számunkra, mint már mondtam. S most a karácsonyi ünnepkörben nagy dózisban hatalmas erővel áradt az evangélium. Újév napján pedig még arról is megemlékezünk, hogy Jézus nemcsak földre jött, nemcsak emberré lett, hanem a templomba való bemutatásával és körülmetélésével belesimult emberi rendünkbe, mindenben hasonlóvá lett az emberhez, kivéve a bűnt. Jézus neve a legnagyobb áldás a mi számunkra ezzel, az áldással indulhatunk az új évbe. Így lehetünk áldáshordozók, áldás vivők, áldás osztók, mert erre hívattunk el.

Bencéné Szabó Márta

Társoldalak
Egyházunk 1956-ban
Amerikai tartózkodásom egyházmegyei hozadéka
Kánai menyegző
Holger Manke teológus igehirdetése
D.Szebik Imre elöadása
Homiletika Szth. ü.u. 19. vasárnap
Homiletika Judica vasárnapjára
Lajtos János igehirdetés előkészítő dolgozata.
Hulej Enikő lelkész előadása a lelkészi látogatásról
Homiletikai előkészítő, mely készült a Budai Egyházmegye LMK ülésére 2010. január 13.
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster