Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Igehirdetések
Igehirdetés Dr. Blázy Árpádné beiktatásán
 

Igehirdetés Dr. Blázy Árpádné beiktatásán

Ünneplő Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Kedves Szolgatársam, Márta!

Az adventi időszak derekas részénél járunk. Fogy az idő. Az ünnep előtti készülődés ideje is fogy, s ezt mint lelkész, mint háziasszony te is nagyon jól tudod. Mindannyian átéljük az idő szorítását, és azt a kínt, hogy nem vagyunk eléggé készen. S éppen ezért választottam Jézus szavát az igehirdetésem alapjául. Ő az utolsó idők jeleiről szólva bátorítja a tanítványait. Nem félelem, nem rettegés, nem a begubódzás kell, hogy jellemezze a tanítványokat. Hanem az egyenes tartás, a félelem nélküli élet, és a reménységgel feltekintő szem. Egyenes tartás - Krisztus tanítványaira nem azért jelelemző az egyenes tartás, mert valamilyen társadalmi elismertségben vagy rangban részesültek. Egyáltalán nem. Nem a pozíció és nem a betöltött tisztség, nem is az elért eredmények miatt lehet Krisztus mai tanítványának egyenes a tartása. Nem is amiatt, mert valamilyen pozitív életszemlélettel ezt erősítette magában, vagy mert erre nevelték. Nem egyáltalán nem. Sőt ha szintén végig gondoljuk, akkor ki kell mondanunk, hogy nincs miért kihúznunk magunkat. Nem vagyunk másoknál különbek, nem vagyunk kiváltságosak, nem vagyunk valamilyen titokzatos tudás birtokában. S talán még szégyenkezni valónk is van. És mégis egyenes tartással állhatunk ma meg. Nem a magunk önteltsége miatt, hanem mert Jézus ezt parancsolja: Igen szó szerint parancs hangzik el, hogy a földre szegezett tekintet helyett egyenes tartással álljunk. Nem azért mert van büszkélkedni valónk! Erőnk magában mit sem ér! Hanem azért, mert Jézus nem engedi, hogy görnyedjünk. Ő egyenesít fel minket. Mindenki számára ismerős az a grafika sor, amely az ember fejlődését ábrázolja, Az elején ott áll a görnyedt hátú, majom tartású előember, és a sor végén pedig az egyenes tartású homo sapiens. De vajon nem kellene e sor végére még egy alakot rajzolni, a homo christianust. A krisztusi embert. Aki azért jár sokkal inkább emelt fővel, mert nem a maga erejében bízik, hanem látja a megváltás, és a Megváltó közelségét. Félelem nélküli élet – Jézus valójában erre hivta a tanítványait. Félelem nélküli életre hívott akkor, amikor azt, mondta, hogy ne aggódjatok a holnapért. - s mint anyának, mint háziasszonynak szeretném a lelkedre helyezni, te se aggódj ezért! Valóban tudd magadat te is Isten megtartó kezében, és ne a holnapért való aggódás, hanem az elhívó és megáldó Isten határozza meg tetteidet, szavaidat, és a gyülekezethez való viszonyodat. Jézus a félelem nélküli életre hívott akkor is, amikor arról beszélt, hogy a tanítványainak nem lesz könnyű útja. De biztosította őket, hogy sohasem , még üldöztetésben sem hagyja őket árván. S Jézus a félelem nélküli életre hívta az ővéit akkor is, amikor arról beszélt, hogy a világ elmúlik, s a kétségbeesnek a népek nagy tanácstalanságukban. Akkor feltekinthet a tanítvány és láthatja a közeli megváltást. Nem kell félnie annak, aki ráhagyatkozik Krisztus ígéretére, nem kell félnie annak, aki rá tud csodálkozni, Krisztus engedelmességére. Nem kell félnie annak, aki tudja , hogy neki győztes és diadalmas Ura van, aki győzőt bűnön és halálon, és ezért nincs olyan erő, amely Őt legyőzhetné. Miért kellene félnünk ha győzelme mellett ismerjük Jézus szeretetét, amellyel gyengéden megvédi a legkisebbeket is, minket is. A félelem nélküli élet legyen a hit által a te bizonyságtételed támasza. Reménységgel feltekintő szem – Az, aki a földre szegezi a tekintetét, annak a látköre beszűkül, és alig lát meg valami a szűkebb környezetéből A felfelé tekintő, a reménységgel néző pedig észleli azt, amit a körülötte élők esetleg nem vesznek észre. Ezért a lelkészi szolgálat egyik alapeleme az, hogy reménységgel nézzünk felfelé, és örömmel beszéljünk arról, hogy a tágas horizonton mi miként fedezzük fel az Isten megváltásának a közelségét, az Isten megtartó és bűnből megmentő irgalmát, a szabadítást adó szeretetet. Erről kell szólnunk. Nem a világ baját kell analizálnunk, azt mindenki jól ismeri, nem a helyzetünk felett kell boronganunk, mert mindenkinek van miért sírnia, hanem szólni kell arról, hogy Jézus közelsége milyen biztonságot ad, és milyen fénysugarat gyújt nekünk a sötétben. Te is, mikor a kelenföldi gyülekezetben – sokad magaddal, lelkész férjed, és kollégáid valamint a nem lelkész munkatársak gyűrűjében új megbízatást kapsz, akkor ezzel a jézusi paranccsal és bátorítással indulj, egyenes tartással és félelem nélküli élettel, reménységgel felfelé nézve, s a megváltás és a Megváltó közelségét tapasztalva. S aki az Ő közelségében él, annak áldott lesz az élete, és a szolgálattá lesz a munkája. Jézus közelsége legyen szolgálatod erőforrása. Ámen

Budai igehirdetések Blázy Árpádné beiktatása Kelenföld Alapige: Lk 21,28

  1. december 12 Bence Imre

Jézus mondja: „Egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok ideje!” (Lk. 21. 28. )

Társoldalak
Igehirdetés Dr. Fabiny Tamás budavári beiktatásán
Igehirdetés 2006 Cantate vasárnapján
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster