Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Szabályrendeletek
Pénzkezelés szabályrendelet
 

Pénzkezelés szabályrendelet

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Budai Evangélikus Egyházmegye, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata által meghozott gazdasági törvény keretei között és szellemében a jelen dokumentumban rögzíti a készpénzkezelés kapcsán alkalmazandó eljárás rendjét, határozza meg azokat a feladatokat, feltételeket, melynek keretei között az egyházmegye köteles tevékenykedni.

 1. Készpénzforgalom
  1.) Pénztár
  1.1. Az egyházmegye gazdasági és pénzügyei ésszerű ellátásához – a működés során készpénzben teljesítendő kifizetések biztosítására, illetve beérkező készpénztételek kezelésére – házipénztárt tart fenn.
  1.2. A pénztár a belső gazdálkodás elkülönült egysége, mely funkcionálásával biztosítja a készpénzforgalom fizikai lebonyolítását
  elkülönült adminisztrációját
  zárt rendszerű elszámolhatóságát
  a pénzeszközök tárolását, őrzését, továbbítását.

  2.) Pénztári teendők ellátása A pénztári teendők ellátására a gazdasági felelős tanácsadása mellett, a hatályban lévő pénzügyi és számviteli jogszabályok figyelembevételével, a pénztáros jogosult.
  3.) Utalványozási szabályok
  3.1. A pénztári elszámolásokban szereplő bizonylatok jogszerűségét az egyházmegye esperese és felügyelője minden esetben aláírásukkal igazolják, ellenőrzik. Az utalványozó és kedvezményezett nem lehet ugyanaz a személy.
  3.2. Az utalványozásra jogosultak neve, aláírásai:
  BENCE IMRE
  DR.FABINY TIBOR
  3.3. A kiadások utalványozására az egyházmegye jóváhagyott költségirányzatainak keretei között kerülhet sor. A 200.000,- Ft-ot meghaladó összeg kifizetése esetén két utalványozásra jogosult együttes aláírása szükséges. Sürgős esetben utólagos utalványozás mellett is lehetőség van kiadás teljesítésére, azonban az így kiadásba helyezett összeg nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot és az utólagos utalványozásnak egy hónapon belül meg kell történnie.
  4.) Készpénz őrzése
  A készpénz őrzése értékhatárra tekintet nélkül, páncélszekrényben történhet azzal, hogy a páncélszekrény kulcsát a pénztáros kezeli.
  5.) Készpénzfelvétel bankszámláról
  Bankszámláról való készpénzfelvételhez minden esetben két aláírásra jogouslt együttes aláírása szükséges, kik közül egyik a pénztáros.
  6.) Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése
  A pénztáros az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
  pénztárjelentés
  elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
  a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ellenőrzésre.
  II. Nem készpénzes forgalom
  1.) A nem készpénzes pénzforgalmát az egyházmegye bankszámlán keresztül bonyolítja.
  2.) Az egyházmegye bankszámlája
  pénzforgalmi számla
  3.) Pénzforgalmi számla
  Az egyházmegye pénzforgalmi feladatait főszabályként a pénzforgalmi számlán keresztül teljesíti. Így különösen az adó és tb-járulék befizetéseket, de minden egyéb kifizetést is, amelynek jellege az átutalást lehetővé teszi.
  4.) Aláírások
  4.1. A számlán pénzmozgást az aláírásra jogosultak kezdeményezhetnek.
  Aláírásra jogosultak:
  esperes
  felügyelő
  pénztáros
  4.2. Banki átutalás két aláírásra jogosult aláírása mellett történhet, amelyek közül minden esetben egyik az esperes, a másik pedig a felügyelő vagy a pénztáros lehet.
  4.3. Az aláírásra jogosultak személyében történő változást az esperes 5 munkanapon belül köteles a banknál bejelenteni.
  5.) Egyéb kérdések
  5.1. A pénztárban tartósan a mindenkori készpénzforgalom igényeihez igazodó készpénzkészlet tárolható, azonban ennek limitált összege 50.000,- Ft. E szabály alkalmazása szempontjából nem minősül tartósnak a 10 napot meg nem haladó időtartam.
  5.2. Az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztáros köteles 30 napon belül, de a tárgyév december 31-ig ettől függetlenül is elszámolni.

  A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2007. október 18-án tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

Bence Imre? esperes
ifj. Dr. Fabiny Tibor,felügyelő

Társoldalak
Szervezeti és működési szabályzat
Leltározási szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Szabályrendelet a határidők betartásáról
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster