Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Szabályrendeletek
Leltározási szabályzat
 

Leltározási szabályzat

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT
Az egyházmegye vagyonának (ingó és ingatlan) nyilvántartása és időszakonkénti számbavétele leltározással történik, amely céljától függően lehet vagyonmegállapító, elszámoltató vagy átadó leltár.
Az egyházmegye tárgyi eszközeit, melyek elhasználódási ideje több mint 1 év, az alábbi csoportokban és módon tartjuk nyilván:
1. Épületek és tartozékok (ingatlanok) között kell nyilvántartani a földhivatal nyilvántartásai szerint az egyházmegye tulajdonában lévő földterületet, épületeket és azok tartozékait.
2. Nagyértékű eszközök között tartjuk nyilván azokat a tárgyi eszközöket, melyeknek egyedi értéke meghaladja a 50 000 Ft-ot. Nyilvántartásuk beszerzési áron (a régi beszerzésűeket kalkulált áron) történik.
3. Kisértékű eszközök között tartjuk nyilván azokat a tárgyi eszközöket, ideértve a könyveket is, melyek egyedi értéke 1 000 és 50 000 Ft között van. Nyilvántartásuk érték nélkül történik.
4. Egyéb anyagként kezeljük az előző csoportokba nem tartozó anyagokat.
Nyilvántartásba-vétel
A leltározást a gazdasági vezető és a pénztáros végzi el az egyházmegye jogi személyiséggé alakulásának időpontjától. Az 1-3 csoportba tartozó tárgyi eszközöket a könyvelő veszi nyilvántartásba úgy, hogy a leltárív következő sorszámát a számlára is felvezeti, melyet az utalványozó ellenőriz. A 4. csoportba tartozó beszerzések esetén a beszerzés szükségességét és az azonnali felhasználást az utalványozó ellenőrzi.
A nyilvántartás helyiségenként (épületenként) felfektetett sorszámozott leltáríven történik.

Selejtezés
Az egyházmegye elnöksége javaslatot tehet az elhasználódott vagy fölösleges eszközök selejtezésére, ha értékesítésük nem lehetséges. A selejtezést a presbitérium engedélyezi.

Értékesítés
Az egyházmegye vagyontárgyainak értékesítését - ha törvényeink másként nem rendelkeznek - a presbitérium engedélyezi.

A leltárív
A leltári ív az alábbi rovatokat tartalmazza: sorszám, besorolás, megnevezés, darab, ár, megjegyzés.
A selejtezés tényét a megjegyzés rovatba kell feltüntetni!

Ellenőrzés
Az egyházmegye leltárát az egyházmegyei számvevőszék évente ellenőrzi!

A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2007. október 18-án tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

Bence Imre esperes
ifj. Dr. Fabiny Tibor felügyelő

Társoldalak
Szervezeti és működési szabályzat
Pénzkezelés szabályrendelet
Iratkezelési szabályzat
Szabályrendelet a határidők betartásáról
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster