Az Élet ünnepe

Örök élet vasárnapján a budahegyvidéki templomban gyűltek össze a Budai Evangélikus Egyházmegye énekkarai

{gallery rows=1 cols=4 preview_width=200 preview_height=150 preview_crop=yes lightbox=boxplus/dark lightbox_thumbs=none rotator_orientation=vertical loop=off caption_position=overlay-top}korustalalkozo2019{/gallery}

Az egyházmegye új zenei felelőse, dr. Ecsedi Zsuzsanna által megálmodott budai énekünnep programjában nyolc együttes önálló szolgálattal mutatkozott be, két további kórus tagjai az összkarhoz csatlakoztak.

Hokker Zsolt espereshelyettes az Isten nékem erőm, bizodalmam (EÉ 338) ének verseivel dialógusként felépített igehirdetésében megragadó módon szólt az e világból távozó, de Isten életünket átjáró kegyelmében bízó ember reménységéről, mely a miénk is lehet.

Az este során mindvégig megtapasztalható volt az egyházmegyében zenével szolgáló generációk egybefonódása. Két énekkar is Sulyok Imrétől választott művet: az áldott emlékű kelenföldi kántor, Kodály-tanítvány zeneszerző generációja személyes példájával alapozta meg azt a minőségi igényt, amellyel közelítünk a templomi szolgálathoz. Imre bácsi 1980-ban adta át a kelenföldi énekkar vezetését Bence Gábornak, aki most is lendülettel vezette csapatát. Jómagam másfél éve vehettem át Gábortól az általa alapított és huszonkét éven át irányított Fővárosi Protestáns Kántorátus vezetését. Stafétaváltás zajlott le a budavári gyülekezetben is: nemrégiben Hacknauer Bettina értő vezetésével kapott új lendületet a Schütz kórus szolgálata – hallgatóként jelen volt ugyanakkor Csorba István alapító karnagy, aki 55 évig vezette az énekkart, és az első alkalomtól, 1954-től kezdve részt vett a budai egyházmegye (akkor még Cantate vasárnapi) kórustalálkozóin. Thurnay Viola kelenföldi énekkaros – társaink gyermekeként – szemünk előtt nőtt fel: most a Magyar Rádió Énekkarának felnőtt tagjaként vezényelte szuggesztíven a Pax et Bonum kamarakórust.

Örvendetes, hogy újabb alapítású együttesek is szolgálnak az egyházmegyében: Kecskés Balázs zeneszerzőként is igényes munkájával, hitvalló lelkülettel vezeti a budaörsi énekkart. A műsor-összeállításban a vasárnapi istentiszteleteinken rendszerint hallhatókhoz képest feltűnő volt a XX. és XXI. századi szerzők túlsúlya. A budahegyvidéki énekkar szintén kortárs művet, Horváth Márton Levente fiatal zeneszerző darabját énekelte meggyőzően Hikisch Zoltán vezetésével. Üde színfolt volt Szuhai Mónika és a budavári gospelkórus szolgálata, valamint a kelenföldi finn nyelvű istentiszteleteken szolgáló Laulujoutsen-együttes megszólalása. A budavári németajkú és a budafoki gyülekezet énekkara is képviseltette magát az eseményen.

Külön ki kell emelni Németh Sándor – jelenleg kelenföldi helyettes orgonista–kántor – sokoldalú szolgálatát: Szepesfalvy Bence ifjú trombitással közösen az ünnep énekével – Harsány szó kiált az éjbe (EÉ 493) – hangoltak rá az alkalomra, de játékát hallhattuk önálló művekben és kórus kísérőjeként is; amellett több együttesben énekesként működött közre. A tőle megszokott, innovatív intonációk mellett az énekprédikáció műfajában is megmutatta érzékeny zeneiségét.

A budai énekünnepre terv szerint évente sor kerül majd. Addig is a Budai Evangélikus Egyházmegye honlapján olvashatnak bővebben a kórusokról:  https://buda.lutheran.hu/gyulekezetek/korusaink

 

Pap Kinga Marjatta

 

Free Joomla templates by Ltheme