Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye önálló jogi személy, a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez, és fogja át a területéhez tartozó egyházközségeket

Elnevezés, elérhetőség:
Név: BUDAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE
Esperesi Hivatal: 1123 Budapest Kék Golyó u. 17.
Tel: (1)224-06-40
Mobil: 06-20-824-3373
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Esperesi Hivatal:

 • Az esperesi hivatal az esperes lelkészi állásának megfelelő lelkészi hivatalban működik, amelynek rezsiköltségéhez az egyházmegye évente meghatározott összeggel hozzájárul.
 • Az egyházmegye a hivatali adminisztráció ellátásához irodavezetőt foglalkoztat. Az irodavezető munkáját az esperes irányítja.

Testületek:

 • Elnökség
 • Presbitérium
 • Kibővített presbitérium - a presbitérium ülésére a felelősök meghívhatók!
 • Közgyűlés
 • Bizottságok
 • A közgyűlés, presbitérium, elnökség összetételét az egyházi törvények szabályozzák.
 • A közgyűlés és a presbitérium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszámozva kell nyilvántartani.

Egyházmegyei felelősök feladatai:

 • Gyűjteményi felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény XII. fejezet. 62§(4)
  • Kapcsolattartás a gyűjteményi ágak országos felelőseivel
  • Évfordulókkal és rendezvényekkel kapcsolatban időszakos kiállítás, tárlat összeállítása
  • Fotódokumentáció a kegytárgyakról, az egyházi textíliákról és a képekről, valamint az épületekről
  • Éves beszámoló az elvégzett munkáról
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • GAS felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény VIII. fejezet. 45-48§
  • Az egyházmegyén belül a KÖTELEZŐ GAS-vasárnap kijelölése, szószék-cserékkel
  • A gyűjtés népszerűsítése
  • Az adományok felosztása
  • A beérkezett kérvények véleményezése, és benyújtása az egyházmegyei presbitériumnak.
  • A GAS gyűjtés eredményéről és felhasználásáról szóló jelentés
 • Zenei felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény VII. fejezet. 42-43§
  • Egyházmegyei kántor- és énekkari találkozó szervezése
  • Kántor- és karnagyutánpótlás segítése az egyházmegyén belül
  • Az énekkarral nem rendelkező gyülekezetek segítése a zenei munkájuk fejlesztésében
  • A kezdő énekkarok tanácsolása, kottával való ellátása
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • Diakóniai felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény V. fejezet. 24-25§
  • A gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálat áttekintése, számontartása és tanácsolása
  • Diakóniai munkában résztvevők találkozójának megszervezése évente egyszer
  • Diakóniai aktivitás inspirálása
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • Gyermekmunka felelős
  • Külön törvényi szabályozás nincsen
  • Figyelembe vehető törvények: 2005. évi V. törvény II- IV fejezet.
  • Az egyházmegyei hittanverseny megszervezése
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • A tisztségviselőket és a felelősöket a szolgálatuk elvégzése érdekében útiköltségtérítés, illetve számla ellenében költségtérítés illeti meg. 

Szabályzatok, rendeletek:

Az egyházmegye munkáját szabályozó belső szabályzatok és rendelkezések:

 • Szervezeti és működési szabályzat,
 • Pénzügyi szabályzat,
 • Iratkezelési szabályzat,
 • Leltározási szabályzat.
 • Az egyházmegye közgyűlése további szabályrendeletek alkothat, amelyeket az esperesi hivatal köteles az egyházmegye Egyházközségeinek megküldeni.


Munkaterv:

 • Az egyházmegye az éves munkáját munkaterv alapján végzi. A munkatervet évente kétszer - a naptári év kezdetés és az iskolaév kezdetén - a presbitérium átvizsgálja és a szükséges korrekciókat megteszi.
 • Az egyházmegyei alkalmak szervezésének költségeit az egyházmegye a vendéglátó gyülekezettel együtt vállalja.
 • Minden a Szabályrendeletekben nem tárgyalt ügy esetén a hatályos világi és egyházi törvények szerint kell eljárni.
 • A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2018. november 14-én tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

 

Keczkó Pál esperes
Dobó György felügyelő

Free Joomla templates by Ltheme