Felügyelői találkozó a Budai Egyházmegyében

Beszámoló a 2021. március 20-i online alkalomról

A budai egyházmegye felügyelői a járvány miatt az on-line térben, zoom felületen találkoztak március 20-án. Öröm volt hosszú idő után végre látni, hallani egymást, kicserélni tapasztalatainkat küzdelmeinkről, örömeinkről. A jelenlévő felügyelők beszámoltak az elmúlt év gyülekezeti életéről, továbbá néhányan személyes vonatkozású történésekről.

   A 2020 tavaszi templomzárás mindenki számára az új formák próbálgatásának időszaka – igehirdetések nyomtatott formában, papíron és e-mail-en, majd később hangzó és videofelvételek formájában jutottak el a hívekhez. Némely gyülekezet megoldotta az online közvetítést youtube csatornán, több gyülekezetnek pedig sikerült a helyi televízióval megállapodni az istentisztelet közvetítéséről. A leírt folyamat persze nem a tavaszi néhány hét, hanem a 2020-as év folyamán zajlott az adott gyülekezet lehetőségei szerint kialakított formában. Tavasz végén aztán a nyitás –maszkkal, távolságtartással, olykor templomon kívül, szabad térben, de mégis legalább személyes jelenléttel /Budakeszin például az épülő új templom falai között/. Többen számoltak be arról, hogy milyen szép, egymást segítő összefogás alakult ki a nehéz márciusi-áprilisi időszakban. A bibliaórák, ifjúsági alkalmak is javarészt átköltöztek az online térbe. A nyári időszakban ugyanakkor még több gyülekezeti ifjúsági tábort sikerült az eredeti tervek szerint megtartani  /Budahegyvidék, Budavár/.

A karácsonyi ünnepkörben többen úgy oldották meg a zsúfoltság elkerülését, hogy több alkalomra bontották a gyülekezeti eseményeket, és regisztrációval lehetett azokon részt venni, így lehetett tartani a szigorú létszám korlátot. Bizony szükség volt a gyülekezetvezetés és a segítők találékonyságára.

   A budafoki gyülekezet érdekes kezdeményezést indított el: böjt időszakában vállalkozó gyülekezeti presbiterek tartanak video-áhítatot, ezek elérhetők a gyülekezet honlapján. Bujdosóné Sztruhár Szilvi felügyelő elmondása szerint ez a kezdeményezés mozgósító erejű volt, a közösség erősödését hozta.

   Személyes élményekről, nehezen elhordozható terhekről is esett szó. Megrendítő volt Forintos Péter budaörsi felügyelő elbeszélésében arról hallani, hogy személyes életének tragédiájában milyen erőteljesen mutatkozott meg számára a kegyelmes Isten.

   Benczúr László budakeszi felügyelő arról számolt be, hogy a budakeszi gyülekezet templomépítése során hogyan tapasztalták meg a kegyelem működését.  Lacknerné Puskás Sára lelkészasszony az építkezés kerítésére naponta új áhítatokat ragasztott ki. Látnivaló volt, hogy a járókelők meg-megálltak elolvasni a kiragasztott igei üzeneteket. A missziónak lehet egy ilyen kezdeményezés is az eszköze.

   További  építkezések: Piliscsabán Pünkösdkor lesz az alapkőletétele az új templomnak, amely állami és egyházi támogatási keretből fog megépülni a régi, megrongálódott templom helyett.

  Két helyszínen: Kelenföldön és Budaörsön pedig a közeljövőben új óvoda építését is tervezik.

   Szkaliczki Tibor a csepeli templom harang-javítási kálváriájáról beszélt. Nehezen találtak megbízható szakembert, aki a harang sérült mechanikai szerkezetét megjavítsa.  Ilyen – speciálisan a templomokhoz kapcsolódó – szakmai problémák kapcsán megyén belül is fontos lenne az informális kapcsolattartás – ne szégyelljünk egymástól segítséget kérni megfelelő szakember megtalálása végett.

   Az anyagiakról: többen arról számoltak be, hogy félelmeikkel ellentétben nemhogy csökkent volna, hanem inkább növekedett az elmúlt esztendőben a gyülekezet bevétele, tehát a hívek a tavalyelőtti év bevételeit meghaladó mértékben fizettek a gyülekezeti kasszába. Úgy tűnik, az emberek megértették, hogy nehéz időkben még fontosabb a közösség erősítése, támogatása.

   Előre tekintés: hogyan tovább a gyülekezetekben, egyházmegyében?

  • Fontos az anyagi tartalékképzés, hogy legyen miből gazdálkodni, ha váratlan kiadás adódik a későbbiekben. 
  • A COVID időszakban szerzett és megtanult online közösségépítés a vihar elmúltával se vesszen kárba. Építsük be ezt a tudást a békeidő idején való értelmes használatba.
  • Az egyházmegye mozgósítsa, inspirálja a teológusokat minél gyakoribb gyülekezeti kapcsolatra, időszaki feladatokra.

Dobó György 

egyházmegyei felügyelő

Free Joomla templates by Ltheme