Beiktatták a Budai Evangélikus Egyházmegye elnökségét

Budapest – Isten kegyelméből beiktatták tisztségükbe a Budai Evangélikus Egyházmegye elnökségének újonnan megválasztott esperesét, Keczkó Pál lelkészt, és Dobó György egyházmegyei felügyelőt.

A 2018. június 10-én, vasárnap délután megtartott ünnepélyes alkalom helyszíne a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség Kékgolyó utcai temploma volt. Az istentisztelet szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök, Bence Imre és Donáth László lelkészek végezték.

Köszöntőt Bence Imre korábbi esperes, budavári lelkész és dr. Fábri György, az Északi Evangélikus Egyházkerület felügyelője mondott. Satu Mäkinen finn lelkésznő a tuusulai evangélikus gyülekezet részéről (a finnországi testvérgyülekezetből) és Herbert Höglmeier, a schrobenhauseni gyülekezet tagja (a német testvérgyülekezetből) köszöntötték az új elnökséget a székfoglaló beszédeket követően.

Dr. Ecsedi Zsuzsa kántor és a budahegyvidéki gyülekezet énekkara Hikisch Zoltán karnagy vezetésével szolgáltak zenével ezen az ünnepen.

Az egyházunk jövője szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró alkalom súlyát mutatta, hogy huszonöt evangélikus lelkész – főként a Budai Egyházmegyéből –, valamint katolikus pap és református lelkészek is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Lelkészek és gyülekezet együtt kérték Isten áldását Keczkó Pál és Dobó György munkájára: „Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!”

Free Joomla templates by Ltheme