Budai énekünnep

A Budai Evangélikus Egyházmegye kórusainak és gyülekezeteinek találkozója

Kiflitől Kodályig

A Budai Evangélikus Egyházmegye kórusainak seregszemléje örök élet vasárnapján

2022. november 20-án délután ismét kórusokkal telt meg a budahegyvidéki templom: két év kényszerű kihagyás után rendezték meg újra a budai énekünnepet. Nagy öröm, hogy hét együttes is vállalta a zenei szolgálatot, és a zenés áhítat zárásaként mindannyian együtt kérték Mendelssohn hangjaival: „Adj békét a mi időnkben”. Az összkari számokat Ecsedi Zsuzsa egyházmegyei zenei felelős és Bence Gábor kelenföldi karvezető–kántor vezényelte.

Nagy élmény volt a budafoki KIFLI (=kántor, felügyelő, lelkész) bemutatkozó szolgálata: a három tag összhangja nemcsak zeneileg, de gyülekezetvezetői szempontból is példaértékű. A budahegyvidéki együttes Hikisch Zoltán vezényletével a klasszikus gyülekezeti énekkari repertoár gyöngyszemeiből válogatott. A budavári gyülekezet két színnel gazdagította a találkozót (több énekes mindkét együttesben szerepelt): a gospelkórus Szuhai Mónika keze alatt és Elek Norbert zongorakíséretével szívből jövő, igényesen kidolgozott örömzenével magasztalta az Urat, míg a nagy hagyományokra visszatekintő Schütz-kórus Hacknauer Bettina vezetésével az evangélikus és az anglikán kórusirodalom alapműveit szólaltatta meg.

A kórusünnep műsorán többekkel együtt a budaváriak is az „Általa élünk. Úrvacsorai kórusművek” (Luther Kiadó 2020) kincseiből válogattak: az úrvacsora évében megjelent sokoldalú kötetet továbbra is szeretettel ajánljuk az evangélikus énekkarok figyelmébe. A válogatásban több műhöz igényes magyar szövegeket is találunk, így Emil Heer alkotását (Az élet az Úr) Bencze András fordításában adhatta elő a kelenföldi ének- és zenekar, majd egy Telemann-kantátarészletben a zenekar önálló kamarazenéléssel is bemutatkozott. A Fővárosi Protestáns Kántorátus egy másik kortárs kötetből hozta Horváth Márton Levente kiváló katolikus szerző művét, majd az első ukrán függetlenség idejében íródott Leontovics-Miatyánkkal kapcsolódott az alkalom témájához. A „Reménykedve várjuk. 21 evangéliumi motetta vegyeskarra” (Kálvin Kiadó 2021) kifejezetten gyülekezeti énekkarok használatára íródott, jól énekelhető tételeket tartalmaz fiatal magyar szerzőktől.

Németh Sándor kelenföldi orgonista–kántor a tőle megszokott szakértelemmel és derűvel muzsikált szólóhangszeresként és az együttesek kísérőjeként; Veres András harsonán működött közre. Köszönet a házigazda gyülekezet, Ecsedi Zsuzsa kántor és Keczkó Pál esperes vendégszeretetéért és szervező munkájáért.

És végül a hétvége legnagyobb kórushíre: az énekünneppel egy időben zajlott a Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusverseny, ahol a kelenföldi illetőségű Pax et Bonum kamarakórus Kiss Boldizsár vezetésével kiemelkedő teljesítményéért nemcsak kategóriagyőzelmet, de az egész verseny nagydíját nyerte el.

Zárásként tekintsünk a jövőbe: Országos evangélikus kórustalálkozóra az idei szép emlékű győri találkozó után 2024-ben kerül ismét sor. A 2024. május 11–12-én Kiskőrösre tervezett alkalomra még várják a kórusok jelentkezését az Egyházzenei Bizottságon keresztül. Minden aktív evangélikus együttes munkájához további örömet és lelkesedést kívánunk.

A tudósítás megjelent az Evangélikus.hu oldalon 2022. december 6-án.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, Fotó: Szepesfalvy Bence, Orczán Ákos Kund, Videó: Takács László

 ***

A Budai énekünnep részletes programja:

Prelúdium – Az egyházi év végén

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645

Harsány szó kiált az éjbe (EÉ 493), örök élet vasárnap graduálénekének feldolgozása

Veres András – harsona

Németh Sándor – orgona 

https://www.youtube.com/watch?v=LU_NMxPXKho&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

Köszöntés

Keczkó Pál esperes

Ecsedi Zsuzsa egyházmegyei zenei felelős

https://www.youtube.com/watch?v=cnyp7H0vBag&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

Gyülekezeti ének

Szent, örök Isten, nincsen hová lennem (EÉ 431) 

1. Szent, örök Isten, nincsen hova lennem. Bárhova futnék, te utolérsz engem.

Egy menekvés van: hozzád térni, Szívem kitárni, irgalmat kérni.

2. Mélységes mélyből kiáltok tehozzád. Forduljon ismét felém fényes orcád!

Nálad bocsánat vár és élet. Lázadó szívem újra cseréled.

3. Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat. Adj erőt nékem, hogy bátran induljak

Új úton, mindig teutánad. Véled új élet hajnala támad.

4. Szálljon szívemből hálaadó ének! Irgalmasságod áldom, amíg élek.

Mert nem nézhetted örök vesztem: Szent Fiad értem halt a kereszten.

https://www.youtube.com/watch?v=jsGjZCltMjI&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Invokáció

Keczkó Pál: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében!

Gyülekezet: Ámen.

https://www.youtube.com/watch?v=RhAnOGdxiiU&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Introitus

Keczkó Pál: Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!

Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet.

            Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig ujjongással.

A pogányok közt ezt mondogatták: „Az Úr nagy dolgot művelt velük!”

            Igen, az Úr nagy dolgot tett, s mi mennyire örültünk neki.

Fordítsd meg hát, Urunk, sorsunkat, ahogy délen a patakokat változtatod.

            Akik könnyek között vetnek, örömmel aratnak majd.

Sírva mennek előre, míg a magot szórják,

            de ujjongva jönnek visszafelé, és összegyűjtik kévéiket. (Zsolt 126 más fordításban)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,

            miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!

 

Kollekta

Keczkó Pál: Imádkozzunk Augustinus szavaival!

Istenünk, Atyánk, aki biztatsz, hogy imádkozzunk, s aki megadod, amit kérünk, ha megjobbítjuk életünket, miután kértünk téged: hallgass meg engem, aki sötétségben reszketek; nyújtsd felém kezedet, emeld fel előttem világosságodat; téríts vissza eltévelyedéseimből, hogy vezetéseddel megtaláljam önmagamat és téged, Jézus Krisztus által. (EÉ 683. oldal)

Gyülekezet: Ámen.

 

Közös kórusmű

Gárdonyi Zoltán (1906–1986): Paradicsomnak te szép élő fája

Vezényel Ecsedi Zsuzsa

https://www.youtube.com/watch?v=PVKgUyPiW8c&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Első kórusblokk

KIFLI – kántor, felügyelő és lelkész Budafokról

Két tétel a Hallelujah evangéliumi énekekből

            Fönn a csillagok felett

            Adj új erőt, Urunk

https://www.youtube.com/watch?v=7qKF6uo_mBA&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

https://www.youtube.com/watch?v=_X0Z44FApB0&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

Budavári Gospel Kórus

Richard Smallwood: Total praise

                        Uram, tekintetem a hegyekre emelem, tudván, onnan jön tőled a segítségem:

                        békességed, melyet a vihar idején adsz nekem.

                        Te vagy erőm forrása, te vagy életem ereje!

                        Teljes dicséretben emelem feléd kezeimet! Ámen. (Zsolt 121)

Vezényel Szuhai Mónika, Elek Norbert – zongora

https://www.youtube.com/watch?v=7bA1I648s9k&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet
https://www.youtube.com/watch?v=Bg26BdKyFBo&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Himnusz
Bognár Attila: Fényalkotó kegyelmes Úr, / Ki megformáltad a napot
S az első fény kelésekor / Világnak adtál kezdetet,
Ki reggel-estét egybekötsz / S nappal nevével hívatod:
A rút kaosz szakad reánk, / Hallgasd meg felsíró imánk.
Ne hagyd a bűn-tört lelket el, / Az életet ne játssza el,
Ha minden örököt feled / S vétkek vesztőin tévelyeg.
Menny kapuját zörgesse meg, / Élet javát hadd nyerje meg,
Kerüljük el a szirteket, / Mossunk le minden szennyeket.
Engedd meg azt, kegyes Atya, / S Atyának mása, egy Fia,
S te Szentlélek, Vigasztaló, / Mindörökön uralkodó. Ámen.

(Nagy Szent Gergely: Lucis Creator optime, Sík Sándor fordítása / vasárnapi vesperára)

https://www.youtube.com/watch?v=Aie0_OeGceQ&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Második kórusblokk

Budavári Gospel Kórus

Dan Alkenäs: From the bottom of my heart

                        A szívem s a lelkem mélyéről egy dallam kúszik a gondolataimba.

                        Éjjel és nappal – egy dallam valahonnan egész mélyről.

                        Hallok egy dalt a dicséretről, hallom a szeretet énekét!

                        Az élő Urat ünnepelve akarom élni az életem! Dicsőség a kősziklámnak!

Vezényel Szuhai Mónika, Elek Norbert – zongora

https://www.youtube.com/watch?v=PoEwU501k2o&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

Budahegyvidék

Josquin des Prés (1455–1521): Fogadd el hálaénekem

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Tündöklő hajnali csillag

Vezényel Hikisch Zoltán

https://www.youtube.com/watch?v=J9k5A0zzCm4&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

https://www.youtube.com/watch?v=-8SDMgK8ewc&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet
https://www.youtube.com/watch?v=S3gfFKT74B8&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Kelenföldi ének- és zenekar

Emil Heer (1926–1994) – Bencze András: Az élet az Úr

Vezényel Bence Gábor, Németh Sándor – orgona

https://www.youtube.com/watch?v=zIStV5EuahU&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

https://www.youtube.com/watch?v=UXl3lLcY-Nc&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

Evangélium (Mt 13,24–30;36–43: A búza és a konkoly; a példázat értelme)

Bognár Attila: Más példázatot is mondott nekik [Jézus]: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe! (...)

[Jézus] elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát! Ő pedig így válaszolt nekik: Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az Emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!

https://www.youtube.com/watch?v=dFtg1FU_W6g&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Harmadik kórusblokk

Budavári Schütz kórus

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Jesus bleibet meine Freude, BWV 147

                        Jézus nékem drága kincsem, ő a szívem öröme.

                        Boldogságom másban nincsen, békém sincs csak őbenne.

                        Életemnek ő a Napja, áldó fényét tőle kapja.

                        Őt én híven követem, nem hagyom el sohasem.

Vezényel Hacknauer Bettina, Németh Sándor – orgona

https://www.youtube.com/watch?v=Q88ZVN7XdOE&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

https://www.youtube.com/watch?v=6YBoPUVMhIU&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

IgehirdetésKeczkó Pál

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, URam, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza.

(Zsolt 126,1–6: Az Úr nagy tetteinek dicsérete)

https://www.youtube.com/watch?v=2R09NNc1uI&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Közös kórusmű

Clemens non Papa (1510–1555): Sanctus-kánon – Kertész Eszter magyar szövegével

            Szent a Három az Egységben, az Egy a Háromságban.

            A menny angyali szótól zeng, a föld visszhangzik: Halleluja!

Vezényel Ecsedi Zsuzsa

https://www.youtube.com/watch?v=A8doUn39JcQ&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Negyedik kórusblokk

Budavári Schütz kórus

Johann Crüger (1598–1662): Cantate Domino

                        Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett!

                        Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. (Zsolt 98,1)

Charles Wood (1866–1926): Mindeneknek szemei tebenned bíznak

            Oculi omnium (Zsolt 145,15)

                        Rád tekint két szemünk és vár reád, jó Urunk,

                        mert te adsz enni az éhesnek épp az ő idejében.

                        Glória Néked, jó Urunk! Ámen! (Mechler Anna fordítása)

Vezényel Hacknauer Bettina

 

Kelenföldi ének- és zenekar

Georg Philipp Telemann (1681–1767):

            Singet dem Herrn (Énekeljetek új éneket az Úrnak) kantáta – Sonata, Fuga

                        Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. (Zsolt 96,6)

Vezényel Bence Gábor, Németh Sándor – orgona

https://www.youtube.com/watch?v=ESDMmmPpLM0&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

https://www.youtube.com/watch?v=t_Jedd0-8vY&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Általános könyörgő imádság

Keczkó Pál: Imádkozzunk! Istenünk, aki egyszülött Fiadat adtad a világ megmentéséért, és aki által megújítod a teremtettséget, újíts meg minket is Szentlelkeddel, hogy neked tetsző legyen imádságunk!

Bognár Attila: Kérünk, formálj bennünket éneklő egyházzá. Könyörgünk kórusvezetőink és kántoraink szolgálatáért a budai egyházmegyében. Add, hogy akik az orgonánál és az énekkarokban szolgálnak, a te neved dicsőségét hirdessék! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Keczkó Pál: Könyörgünk azokért, akikben a maguk vagy mások szenvedése, az életükért való aggodalom, a betegség, a haláltól való félelem és a gyász elnémította az éneket. Add, hogy Krisztus megváltásának öröme újra felszabadítsa őket az éneklésre! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Bognár Attila: Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd. Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja. Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön el maradéktalanul. Mégis a világ, különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Keczkó Pál: Urunk, békesség Istene, szeretet Istene! Te teremtettél minket, és arra hívsz bennünket, hogy testvérként éljünk: adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk; segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tégy készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsátássá. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Bognár Attila: Igazság és irgalom Istene, Te felemelted a szenvedőt, és megítélted a gonoszt. A népedet rettegéssel sújtó háborúság közepette adj nekünk a bátorságot, hogy néven nevezzük a gonoszt; szilárd elkötelezettséget, hogy az igazságosságért és békéért küzdjünk; és együttérzést, hogy az áldozatokon segítsünk. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Keczkó Pál: Hallgass meg minket, Urunk, és ne vess meg gyengeségünkért, hanem teljesítsd ígéretedet, és őrizz meg nyájad közösségében, amíg elhozod országodat, ahol béke és igazság lakik, ahol nincs többé szenvedés, és nincsen halál, hanem te magad leszel minden mindenekben szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

https://www.youtube.com/watch?v=xb1pA34MmTI&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Ötödik kórusblokk

Fővárosi Protestáns Kántorátus

Horváth Márton Levente (*1983): Örüljetek velem!

            Evangéliumi motetta Lk 15,1–6 alapján (Az elveszett juh)

Mikola Leontovics (1877–1921): Miatyánk

Vezényel Pap Kinga Marjatta

https://www.youtube.com/watch?v=tVxnobQIFMA&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Miatyánk A kórusművet közvetlenül folytatva.

Keczkó Pál és gyülekezet: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

https://www.youtube.com/watch?v=vPxd1vQzdYs&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Gyülekezeti ének

Adj békét a mi időnkben (EÉ 291)

1. Adj békét a mi időnkben, Úristen téged kérünk.

Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten.

2. Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged várunk.

Te segíts dolgos békében Hűségesen szolgálnunk. Áldd meg hazánk, áldd meg népünk!

3. Adj békét a mi időnkben! Adj békességet nékünk,

Mindenütt: házban és szívben! Jézus nevében kérünk. Így hallgass meg minket, ámen!

https://www.youtube.com/watch?v=aizMTYgMrHc&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Köszönetmondás, hirdetésKeczkó Pál

Áldás

Keczkó Pál: Isten népe! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged!

Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad!

Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, + és adjon neked békességet!

Gyülekezet: Ámen.

https://www.youtube.com/watch?v=6uJCaJztTRo&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Közös kórusmű

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847): Verleih uns Frieden gnädiglich

Vezényel Bence Gábor, Németh Sándor – orgona, kelenföldi zenekar

            Adj békét a mi időnkben, Úristen téged kérünk.

            Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten.

https://www.youtube.com/watch?v=242zFtQ2mhU&feature=youtu.be&ab_channel=Budahegyvid%C3%A9kiEvang%C3%A9likusGy%C3%BClekezet

 

Kivonulás csendben

 

Budahegyvidék, 2022. november 20., 17.00

Free Joomla templates by Ltheme