Keressük szolgálat lehetőségeit – kihasználjuk adottságainkat

Gyűjtések a Budavári Evangélikus Gyülekezetben.

A Budavári Gyülekezet évek óta több formában próbája meg adottságai kihasználásával segíteni azokat, akik erre rászorulnak. Nem csak a karácsony tájékán – a kampány időszakban – hanem az év minden szakaszában igyekszünk arra figyelni, hogy a jó körülmények között élő gyülekezet kifelé is tekintsen.

- A dr. Fabiny Tamás szervezésében működő Budavári Evangélikus Szabadegyetem minden évben egy-egy rászoruló gyülekezetnek ajánlja fel a perselypénzt. Ebben az évben Ózd gyülekezete részesült ebben a pénzadományban.

- A presbitérium évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy az ún. nagy adományok 10%-t minden évben egy alkalommal egy kis gyülekezetnek szánjuk karácsonyi ajándékként. Ez azt jelenti, hogy a presbitérium áttekinti, hogy az év folyamán mennyi folyt be az áldozati vasárnapra szánt adományokból és azokból a befizetésekből, amelyek egy összegben meghaladták a 100.000,- Ft-t. És hála Istennek minden évben jelentős összeggel tudjuk a presbitérium által kiválasztott kis gyülekezetet támogatni.

- A presbitérium ugyancsak döntött arról, hogy a templomunkban tartott koncertek perselybevétele lehetőleg jótékony célt szolgáljon. Elősorban a testvérvárosunk, Munkács magyar nyelvű középiskolájának a támogatását szoktuk célként megjelölni.

- A legjelentősebb gyűjtés azonban mégis mindig az ún. Fordított Mikulás! Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetünkhöz tartozó családok Mikulás napja tájékán adják le a „Mikulás zsákjába” szánt adományaikat. Gyermekjátékok, iskolaszerek, édességek, gyermekruházat és tartós élelmiszer mellett az idén is pénzadománnyal tudtuk támogatni a Fancsali Evangélikus Gyülekezetet.

Mivel ebben az évben Mikulás napja hét közepére esett, a gyülekezeti termünkben kialakított alkalmi Betlehemes kiállítás asztalai alá – jelképesen a jászol elé helyeztük a csomagokat. Az asztal alatt alig fért el a sok adomány.

Ma már üres az asztal alja, s ez azt jelenti, hogy a szállítmány elindult a célja felé.

Reméljük valóban segítséget jelent ott, ahová viszik!

Bence Imre

Napi ige

Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, hogy élhessetek... (5Móz 5,33)

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róm 15,4)