Egyházmegyei hittanverseny a Budavárban

Zsúfolásig megtelt gyermekekkel a Budavári templom.

Nagy létszámban gyülekeztek össze általános iskoláskorú gyermekek (170 fő, 4 korosztályban, 3-4 fős csapatokban) március 9-én, szombaton délelőtt kísérőikkel együtt a budavári templomba, hogy az egyházmegyei hittanversenyen bizonyítsák felkészültségüket és tudásukat Lukács evangéliumából. A kezdő áhítatot Keczkó Pál esperes tartotta. A lelkészi házigazda, Bence Imsi és zenész csapata jó hangulatú közös éneklésre fogta a gyerekeket. Ezután indítottuk a verseny helyszínére a csapatokat. Nem volt egyszerű ennyi gyermeket mozgatni egy olyan helyen, ahol eléggé zegzugos az épületegyüttes, ráadásul a felajánlott versenyhelyszín, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola sem a szomszédban volt, és ott sem csupán a mi programunk futott. Mondhatjuk, hogy Kodálytól Kodályig jutottunk, Vár alatti szobrától a zeneiskoláig.

A megmérettetés feladatai talán nem voltak könnyűek, de a csapatok bátran szembenéztek a kihívásokkal, és jó felkészültségről tettek tanúbizonyságot.

Jólesett a versenyben és a lépcsőmászásban eltikkadt gyermekeinknek a pizzás ebéd és a vári gyülekezeti tagok felajánlásából előkészített számtalan finomság.

A házigazdák igyekeztek színessé és élvezhetővé tenni a napot úgy, hogy ne csak a versenyláz, hanem a játékos felszabadultság is ott legyen a gyermeki szívekben. Számtalan kísérőprogramot kínáltak: Barlangkaland, vári akadályverseny, kézműveskedés, fotófal, társasjátékozás és csocsózás közül választhattak a gyerekek, amíg a feladatok kiértékelése zajlott.  Jó volt látni a vidám gyerekeket játék közben, igazi elemükben. A csapatok szorgalmi feladatul kapták, hogy rajzban és versben képzeljék és mondják el, mit jelent nekik a Mennyország ígérete. Nagyon sok szép alkotás született, amiket a templomban meg is csodálhattunk. És jóllehet egy rövid időre újra versenybe kellett szállnia néhány csapatnak az egyenlő esélyek miatt, végül így is az előre tervezett időben és megnyugodott lelkiismerettel zárhattuk a napot. Felszabadult tapssal gratulálhattunk a dobogósoknak, de minden résztvevőnek, felkészítőnek és a háttérben dolgozónak is, hogy Isten áldásával sok szép élményben részesülhettünk. Köszönet Péterné Mestery Rita egyházmegyei gyermekmunka referensnek a nap megszervezéséért, a házigazda váriaknak a kivitelezésért, és az egyházmegyének az anyagiak biztosításáért. Köszönet a felkészítő hitoktatóknak és lelkészeknek, valamint a gyermekeket kísérő felnőttek! Hála Istennek minden ajándékáért!
 
Péter Zoltán, budavári lelkész
 
Free Joomla templates by Ltheme