Budapest Kelenföld - Fővárosi Protestáns Kántorátus

Az együttes 1996-ban jött létre Dobszay László kezdeményezésére, alapító karnagyai Bence Gábor és Bódiss Tamás. A célkitűzés a rendszeres, magas színvonalú, a liturgiával szerves egységet alkotó templomi zenei élet biztosítása volt – kezdetben egy protestáns és egy katolikus együttes alapításával. Azóta a munkaév vasárnapjain megszakítás nélkül zajlik a zsoltározó istentiszteletek zenei szolgálata a kelenföldi evangélikus templomban. A szolgáló közösség tagjai a Zeneakadémia egyházzene tanszakához, a fóti Kántorképző Intézethez és a kelenföldi gyülekezethez kötődő kórusénekesek.

Az alkalmakon a gyülekezet bekapcsolódik az egyszólamú korálok, a gregorián anyag és a genfi zsoltárok éneklésébe, míg az együttes alternatim tételekkel és motettákkal teszi díszesebbé a közös imádságot. A szolgálatok gerincét a korabarokk evangélikus törzsanyag adja, emellett törekszünk arra, az egyházi év adott szakához illeszkedő XX., illetve XXI. századi művek vagy korál-feldolgozások is szerepeljenek a szolgálatok műsorán.

A vesperák zenei anyagának összeállítása jelentősen hozzájárult az evangélikus egyházban 2007-ben használatba vett Gyülekezeti liturgikus könyv szerkesztési munkájához. Az egyházi év ívét követő folyamatos repertoárbővítés a zenei vezetők számára izgalmas szakmai feladat és hitbéli megerősödés forrása egyben.

Az együttes alkalmanként szívesen vállal szolgálatot gyülekezetekben, továbbképzéseken, közegyházi és ökumenikus találkozókon – liturgikus keretben vagy előadással egybekötve. Külföldi útjaink eddig Bajorországba és Finnországba vezettek, itthon norvég és észt zenésztársakat fogadtunk. 2018-tól az együttes vezetője Pap Kinga Marjatta.

https://www.facebook.com/Fővárosi-Protestáns-Kántorátus

 

Free Joomla templates by Ltheme