Úrvacsora gyermekekkel


Úrvacsora gyermekekkel

A 2021. augusztusi Északi Egyházkerület által szervezett évkezdő lelkész konferenciánk témával kapcsolatos előadása, majd fórumbeszélgetése után, a téma tovább gondolása céljából ebben a cikkben összegyűjtöttem számos, a kérdéssel kapcsolatos dokumentumot.

Az alábbi törvényünk a vastagon szedett mondattal bővült:

  1. évi V. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről 16. § (1)

A Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományos rendje szerint a gyülekezetekben felkészítés folyik a konfirmációra, melyet konfirmációi vizsga, hitvallástétel és konfirmációi áldás követ. Ezután lehetséges az önálló úrvacsoravétel. 

(2) A konfirmációi felkészítés célja az élő Krisztus-hitre és  vallástételre segítés, valamint a gyülekezet életébe való beépítés. 
(3) A felkészítés egyházközségi, kivételesen iskolai keretek között történik, a hitoktatással összehangoltan. A felkészítést lelkész végzi. 

A Püspöki Tanács közleménye – Útmutató a konfirmáció előtti úrvacsoravételre; Halasi András József: Úrvacsora gyermekekkel című szakdolgozata, dr. Pángyánszky Ágnes: A gyermekúrvacsora és a konfirmáció aktuális kérdéseIsó Zoltán: Adható a gyermekeknek úrvacsora? valamint Balicza Iván: A gyermek úrvacsora teológia alapjai és egyházunk válaszai című tanulmánya olvasható ezen a helyen. (A dokumentumok, a címekre kattintva letölthetők.)

Bízom benne, hogy ez a gyűjtemény segíti majd a felvetett kérdésről való közös gondolkodást, az ezzel kapcsolatos megalapozott álláspont kialakítását!

Erős vár a mi Istenünk!

Keczkó Pál

esperes

Free Joomla templates by Ltheme