Pénzkezelés szabályrendelet

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata által meghozott gazdasági törvény keretei között és szellemében a jelen dokumentumban rögzíti a pénzkezelés kapcsán alkalmazandó eljárás rendjét, határozza meg azokat a feladatokat, feltételeket, melynek keretei között az egyházmegye köteles tevékenykedni és amely biztosítja, hogy a pénzforgalom szabályozott keretek között folyjon, a nyilvántartás naprakészen és ellenőrizhető módon történjen.

A szabályzat magában foglalja:

 • a bankszámlán történő pénzkezelés,
 • a házipénztárban folyó pénzforgalom szabályait.

 

I.

Pénzkezelés a bankszámlán

Az egyházmegye pénzforgalmának döntő részét a banknál megnyitott folyószámlán bonyolítja. Így különösen az adó és tb-járulék befizetéseket, de minden egyéb kifizetést is, amelynek jellege az átutalást lehetővé teszi. A bankszámla megnyitásáról a számlavezető bankkal bankszámla-szerződést kell kötni, amely a számlavezetés, a pénzkezelés legfontosabb szabályait tartalmazza. A bankszámla feletti rendelkezés a számlavezető fiók által visszaigazolt aláírás-bejelentő szerint történhet, a bejelentett aláírók: esperes, felügyelő, pénztáros; ezek közül kettő együttes aláírása szükséges: esperes - pénztáros, felügyelő – pénztáros, esperes - felügyelő. Az elektronikusan utalások esetében is ugyanez az alapelv érvényesül, minden pénztáros által elindított utaláshoz szükséges az esperes vagy felügyelő elektronikus aláírása.

Az egyházmegye számlavezető bankja: OTP Bank NyRt.

A pénzforgalmi bankszámla száma: 11702036-20699619

A bankszámlához bankkártya kapcsolódik, használatára jogosult személy az esperes, aki a napi kártyalimit (150.000.-Ft) összegig használhatja a bankkártyát. Az ehhez kapcsolódó bizonylatokkal legalább 30 naponként el kell számolni.

 

II.

A házipénztár pénzkezelési rendje

A házipénztárban kell kezelni a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a készpénzben a házipénztárba befizetett összegeket. A házipénztárban tartósan a mindenkori készpénzforgalom igényeihez igazodó készpénzkészlet tárolható, ennek limitált összege 150.000.-Ft. Az ezt meghaladó összeget a bankszámlára kell befizetni.

A házipénztár készpénzkészlete a páncélszekrényben tartandó, mely a 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 28. szám alatt található, melynek kulcsát a pénztáros kezeli.

A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli és vezeti az alábbi nyilvántartásokat:

 • szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
 • havi pénztárjelentés
 • bankkártya nyilvántartás
 • elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
 • a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ellenőrzésre.

 

III.

Utalványozási szabályok

 

A kiadások utalványozására az egyházmegye jóváhagyott költségirányzatainak keretei között kerülhet sor. Utalványozásra jogosult személyek: esperes, felügyelő.

A házipénztári elszámolásokban szereplő kiadási bizonylatok jogszerűségét az egyházmegye esperese vagy felügyelője minden esetben aláírásával igazolja, ellenőrzi. Az utalványozó és kedvezményezett nem lehet ugyanaz a személy. 100.000 Ft-ot meghaladó összeg kifizetése esetén két utalványozásra jogosult együttes aláírása szükséges.

A költségvetésben nem nevesített összegeknél ill. felmerülő újabb kiadásokkal kapcsolatban a döntési szintek a következők:

 • Az Egyházmegye közgyűlése dönt a jelentősebb 1 000 000 Ft feletti beruházások, felújítások, befektetések és egyéb kiadások, illetve kötelezettségvállalások (továbbiakban kiadás) ügyében. Előterjesztő a Presbitérium.
 • A Presbitérium dönt a fenti kérdésekben 500 000 – 1 000 000 Ft-ig terjedő összeghatár esetében. Előterjesztő az Elnökség vagy Bizottság
 • Az Egyházmegye Elnöksége + Gazdasági Felelős dönt a kisebb anyagi vonzatú ügyekben 200 000 - 500 000 Ft összeghatárig. A Presbitérium utólagos tájékoztatása mellett.
 • 50 000 - 200 000 Ft összeghatárig az Egyházmegye Elnöksége dönt
 • 50 000 Ft alatti beszerzések ügyében az Elnökség egy tagja dönt.

A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2018. november 14-én tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

Free Joomla templates by Ltheme